fbpx

Procedura reklamacyjna

1. Procedura reklamacyjna dotyczy Lead’ów sprzedażowych wygenerowanych przez Wykonawcę w ramach zamówienia na podstawie Umowa – Zlecenie generowania lead’ów.

2. Lead należy rozumieć jako kontakt do osoby zainteresowanej produktem lub usługą i gotowej w tym momencie podjąć na ten temat dyskusje.

3. Gwarancja udzielona jest na:

    • Wstępną walidację Lead’a sprzedażowego (przekazanie poprawnych danych kontaktowych);
    • Dopasowanie leadu sprzedażowego do ustalonej wcześniej grupy docelowej;
    • Możliwość nawiązania kontaktu z Lead’em (tzn. przekazany kontakt odbiera telefon);
    • Potwierdzenie zainteresowania produktem/usługą przez Lead podczas pierwszej rozmowy handlowej.

4. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, dane Lead’a przekazywane Zlecającemu to:

a. Imię
b. Numer telefonu
c. Data wygenerowania Lead’a
d. Data przekazania Lead’a Zamawiającemu

5. Zlecający po zawarciu umowy otrzymuje dostęp do współdzielonego pliku, w którym gromadzone są wygenerowane lead’y sprzedażowe. Dostęp do pliku mają jedynie upoważnione przez Wykonawcę i Zlecającego osoby. Wykonawca raz dziennie aktualizuje dane zamieszczane we współdzielonym pliku.

6. Lead uznaje się za skutecznie przekazany w momencie wprowadzenia danych do wyżej wymienionego pliku.

7. Aby reklamacja złożona przez Zlecającego była skuteczna, Zlecający zobowiązany jest do:

a. podjęcia kontaktu z Lead’em nie później niż do 3 dni od daty przekazania Lead’a
b. ponowienia kontaktu z Lead’em co najmniej do 5 razy, jeżeli nie uda się nawiązać połączenia przy pierwszej próbie
c. w dniu nawiązania kontaktu wpisania w specjalnie wydzielonej do tego części pliku, uwag dotyczących reklamowanego Lead’a wraz ze wskazaniem daty kontaktu z Lead’em (szczegółowy opis problemu będącego podstawą reklamacji).

8. Wykonawca zastrzega sobie prawo do bezwzględnego odrzucenia reklamacji w przypadku, gdy:

a) Lead wyraża zainteresowanie poznaniem oferty Zlecającego
b) Kontakt z Lead’em został podjęty przez Zlecającego później niż do 3 dni roboczych od daty przekazania Lead’a
c) Lead wykazuje brak zainteresowania towarami lub usługami Zlecającego spowodowany warunkami oferty złożonej przez Zlecającego (w szczególności cenami towarów i usług Zamawiającego, ich jakością, terminami dostaw, itp.).

9. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia wygenerowania zamówionego w umowie pakietu Lead’ów.

10. Każdy reklamowany Lead podlega indywidualnej ocenie. Jeśli reklamacja okaże, się zasadna, Lead podlega wymianie na nowy.

Chcesz zdobyć nowych Klientów?

Masz pytania lub wątpliwości?

Napisz do nas!

Pomożemy Ci wybrać rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb i odpowiemy na wszystkie pytania, umożliwiając Ci podjęcie właściwej decyzji.